Szkolenia dla szkół / nauczycieli

Szkolenia dla szkół / nauczycieli

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół z którymi do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować – przygotowaliśmy cykl szkoleń w formie webinarów dla nauczycieli, których tematy i programy przedstawiamy poniżej.


Dostępne szkolenia:

 1. Metody dydaktyczne wspierające indywidualne nauczanie w zróżnicowanej klasie.
 2. Metody Storytellingu – jak wykorzystać podczas prowadzenia zajęć z uczniami?
 3. Komunikacja bez przemocy w szkole.
 4. Autorytet nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
 5. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – higiena psychiczna nauczyciela.
 6. Jak chronić się przed manipulacją w kontakcie z trudnym rodzicem lub uczniem.
 7. Emisja głosu dla nauczycieli.
 8. Ryzykowne zachowania wśród młodzieży – jak zapobiegać, jak reagować w zgodzie z prawem i dla dobra dziecka?
 9. Edukacja multisensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – wielozmysłowe zaangażowanie dzieci w proces uczenia się.
 10. Jak poznać, zrozumieć i uczyć dziecko z autyzmem (w tym spektrum autyzmu)?
 11. Jak poznać, zrozumieć i uczyć dziecko z Zespołem Aspergera?
 12. Mutyzm wybiórczy u dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać? Jak pracować z dzieckiem, u którego stwierdzono mutyzm wybiórczy?
 13. Depresja wśród młodzieży – jak wykrywać? Jak wspierać rekonwalescencję?
 14. Autoagresja wśród młodzieży i próby samobójcze. Jak wykrywać, jak reagować, jak pomagać?
 15. Praca z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców.
 16. Praca z uczniami z ADHD – czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole.
 17. Pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w domu.
 18. Włączanie pracowników niepedagogicznych i rodziców do realizacji programu wychowawczego szkoły.
 19. Pierwsza pomoc dla nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych.
 20. Metodyka prowadzenia zdalnych lekcji.
 21. Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji. Wykorzystanie schematu gier w dydaktyce.
 22. Poczucie własnej wartości – wzmacnianie samooceny uczniów.
 23. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
 24. Praca z uczniem, wobec którego inni uczniowie stosują przemoc.
 25. Praca z uczniem mającym problemy z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią
 26. Prowadzenie mediacji pomiędzy uczniami.
 27. Elementy arteterapii z psem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 28. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
 29. Uzależnienia wśród uczniów. Jak je zauważać? Jak reagować? Jak pomagać?
 30. E-uzależnienia wśród uczniów – jak zauważać? Jak reagować? Jak pomagać?
 31. Rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów.
 32. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 33. Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku – kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom? Uczniowie z nadwrażliwością emocjonalną.
 34. Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania wśród uczniów – jak reagować i pomagać?
 35. Przemoc w sieci – przeciwdziałanie cyberprzemocy i budowanie odporności psychicznej ucznia
 36. Asertywny nauczyciel to dobry nauczyciel
 37. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik) w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)
 38. nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnośnie szkoleń.

Możesz też pobrać szczegóły szkoleń w formacie .docx (Word). Wystarczy kliknąć w przycisk.

1. Metody dydaktyczne wspierające indywidualne nauczanie w zróżnicowanej klasie.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym jest indywidualizacja nauczania?
 2. Jakie nauczanie respektuje zasadę indywidualizacji?
 3. Zróżnicowanie nauczania, a uzdolnienia ucznia.
 4. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym?
 5. Kiedy dziecko uczy się najlepiej?
 6. Otwartość nauczyciela na rzeczywiste poznanie ucznia, efektywna
 7. obserwacja.
 8. Przygotowanie w danej klasie środowiska społecznego do przyjęcia czy
 9. funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 10. Kompetencje organizacyjne nauczyciela.
 11. Wypracowanie nowego stylu pracy przez nauczyciela.
 12. Gruntowna analiza podstawy programowej i jej adaptacja do indywidualnych
 13. potrzeb i możliwości ucznia poprzez dostosowanie programu nauczania.
 14. Zapewnienie działań terapeutycznych wobec uczniów tego wymagających
 15. skutecznym wzmocnieniem indywidualizacji nauczania.
 16. Wspieranie dziecka razem przez rodzica i szkołę.
2. Metody Storytellingu – jak wykorzystać podczas prowadzenia zajęć z uczniami?

Cena:

 • 49 zł za osobę – 4 godziny zegarowe

Program:

 1. Jak zapamiętuje mózg?
 2. Czym jest storytelling, czyli praktyczne wprowadzenie do tematu
 3. Motywująca moc opowieści.
 4. Miejsce opowieści w strukturze lekcji.
 5. Uniwersalne sposoby na porywające historie – struktura pumy, schemat bajki
 6. Snuj opowieść, ucz i fascynuj.
 7. Technika słów zastępczych
 8. Nie tylko dla humanistów – storytelling na wszystkich przedmiotach
 9. To nie zajmuje dużo czasu – tworzenie historii na dowolny temat
 10. Wykorzystanie mnemotechnik w nauce języków obcych
 11. Sztuka opowiadania – czytanie obrazu
 12. Karty intuicyjne – szukamy opowieści – gdzie ją znaleźć i czym jest
 13. Visual Literacy – język wizualny – percepcja
 14. Teoria podwójnego kodowania w pracy z dziećmi i młodzieżą
 15. Rozwojowe elementy pracy z opowieścią
 16. Żywy przekaz – żywy odbiór: drama w budowaniu opowieści
 17. Storytelling – rodzaje, zastosowanie, schemat tworzenia story
 18. Tworzymy opowieść słowno – obrazową
3.Komunikacja bez przemocy w szkole.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Podstawy komunikacji
 2. Proces komunikowania się – kod komunikacji
 3. Narzędzia wspierające komunikację
 4. Cztery uszy Von Thuna
 5. Psychosomatyczne reakcje organizmu
 6. Jak wykorzystać emocje w komunikacji?
 7. Jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami?
 8. Związek wartości z przeżywaniem emocji
 9. Porozumienie bez przemocy
 10. 4 kroki porozumienia bez przemocy
 11. 12 barier komunikacyjnych wg t. Gordona
 12. Metody komunikacji bez przemocy
4. Autorytet nauczyciela wśród uczniów i rodziców.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Nauczyciel jako autorytet – lider, przywódca wśród uczniów i rodziców
 2. Czym charakteryzuje się przywództwo edukacyjne?
 3. Przywództwo poprzez wartości
 4. Model Perform
 5. Role lidera i style przewodzenia
 6. Wykorzystanie emocji zdobywania autorytetu
 7. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów
 8. Uczenie się przez pracę na rzecz społeczności
 9. Istota podejścia pedagogicznego
 10. Sytuacje kryzysowe.
 11. Siła grupy. Bądź ekspertem.
 12. Autonomia. Kompetencja.
 13. Nauczyciel jako mediator. Główne zasady mediacji.
 14. Ja – nauczyciel
 15. Samoświadomość lidera
 16. Nauczyciel jako autorytet
5. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – higiena psychiczna nauczyciela.

Cena:

 • 49 zł za osobę – 4 godziny zegarowe zegarowe

Program:

 1. Kwestionariusza zadowolenia z zawodu i wykonywanej pracy
 2. Cienie i blaski zawodu nauczyciela
 3. Osobowe czynniki ryzyka
 4. Czynniki zewnętrzne organizacyjne
 5. Czynniki wewnętrzne
 6. Stres w pracy nauczyciela
 7. Obciążenia zawodowe
 8. Reakcja na stres
 9. Wypalenie zawodowe – wprowadzenie
 10. Fazy zespołu wypalenia zawodowego
 11. Symptomy
 12. Proces wypalenia zawodowego
 13. Stadia wypalenia
 14. Przykłady praktycznego przeciwdziałania
 15. Badania w zakresie wypalenia zawodowego nauczycieli
 16. Czynniki chroniące
 17. Profilaktyka w zakresie wypalenia zawodowego
 18. Nagradzanie
 19. Szkolna superwizja.
 20. Interwencja
 21. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 22. Wsparcie dla osób wypalonych zawodowych
6. Jak chronić się przed manipulacją w kontakcie z trudnym rodzicem lub uczniem.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Manipulacja – jak się przed nią chronić (film)
 2. Manipulacja a komunikacja
 3. Jak bronić się przed manipulacją?
 4. 9 praw Kevina Hogana
 5. Techniki manipulacyjne
 6. Sytuacje i sposoby reagowania oraz obrony przed manipulacją
 7. Techniki obronne
 8. Asertywna komunikacja
 9. Jak słuchać, żeby usłyszeć i zrozumieć?
 10. Model kwadratu komunikacyjnego Von Thuna
 11. Test – którego ucha (uszu) używasz w komunikacji z innymi
 12. Komunikat typu ja
7. Emisja głosu dla nauczycieli.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Jak dbać o głos w pracy nauczyciela;
 2. Praca nad oddechem – czyli jak poprawnie otworzyć i ułożyć aparat głosowy.
 3. Uzyskiwanie odpowiedniego rezonansu dla dźwięków – bo poprawna emisja to taka, która jest wygodna, estetyczna; posiada dobrą dykcję.
 4. Ćwiczenia fonacyjne, rozluźniające, żuchwy, krtani, języka, miękkiego podniebienia, oddechowe, przeponowe
 5. Dykcja i artykulacja – techniki
 6. Łamańce językowe.
 7. Radzenie sobie z wpływem stresu na głos
 8. Mówienie bez wysiłku i zmęczenia głosowego
 9. Wzmocnienie swojego głosu aby był lepiej słyszalny i rozumiany
 10. Poradzenie sobie z dotychczasowymi problemami z głosem
8. Ryzykowne zachowania wśród młodzieży – jak zapobiegać, jak reagować w zgodzie z prawem i dla dobra dziecka?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Jakie zachowania uznajemy za ryzykowne?
 2. Jak rozpoznawać sytuacje zagrożenia zachowaniami ryzykownymi.
 3. Kto jest zagrożony?
 4. Listy pytań diagnostycznych wraz z informacją o niepokojących odpowiedziach.
 5. Od eksperymentowania do uzależnienia
 6. Dlaczego czasem tak trudno się zmienić?
 7. Co jeśli nie zareagujemy w porę?
 8. Szkoła jako środowisko wspierające ucznia i rodzinę
 9. O alkoholu i narkotykach bez paniki
 10. Jak skutecznie i zgodnie z prawem pracować z uczniem podejmującym ryzykowne zachowania?
 11. Wskazówki dotyczące pracy z klasą w której wystąpiły zachowania ryzykowne.
 12. Wskazówki do rozmowy z uczniem i jego rodzicami
9. Edukacja multisensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – wielozmysłowe zaangażowanie dzieci w proces uczenia się.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Kiedy dziecko uczy się najlepiej
 2. Test inteligencji wielorakiej
 3. Po co i czego ma się nauczyć
 4. Osobiste zaangażowanie – szansa na samodzielne rozwiązywanie problemów
 5. Taksonomia kognitywna
 6. Aktywność – także ruchowa dziecka
 7. Bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb
 8. Dobre relacje społeczne
 9. Na jakie obszary zwrócić uwagę
 10. Obserwacja pedagogiczna
 11. Badanie dominującej inteligencji
 12. Organizacja procesu edukacji w sposób sprzyjający rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności uczniów
 13. Test na style uczenia się
 14. Poranny krąg
 15. Kod kolorów – stymulacja wzrokowa
 16. Zmysł węchu – kod zapachów
 17. Atrybuty zmysłowe do wykorzystania
 18. Instrumenty muzyczne
 19. Smakowanie pór roku
 20. Atmosfera
 21. Etapy porannego kręgu krok po kroku
 22. Inne pomysły na multisensoryczne zajęcia
10. Jak poznać, zrozumieć i uczyć dziecko z autyzmem (w tym spektrum autyzmu)?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Autystyk w rzeczywistości
 2. Teorie związane z autyzmem
 3. Tajemnice mózgu
 4. Odmienny rozwój
 5. Jaki jest uczeń z autyzmem
 6. Uczeń z autyzmem w systemie edukacji – możliwe formy kształcenia
 7. Funkcjonowanie dziecka, ucznia w placówce oświatowej
 8. Jak osiągnąć sukces w pracy z autystykiem – formy terapii
 9. Uczeń ze spektrum w klasie
 10. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
 11. Współpraca z rodzicami
 12. Instytucje wsparcia – gdzie szukać pomocy
11. Jak poznać, zrozumieć i uczyć dziecko z zespołem aspergera?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Co musisz wiedzieć o uczniu z Zespołem Aspargera?
 2. Przyczyny Zespołu Aspargera
 3. Diagnoza Zespołu Aspargera a rozpoznanie szkolne
 4. Zaburzenia współwystępujące
 5. Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspargera w placówce oświatowej
 6. Praca z uczniem z Zespołem Aspargera
 7. Wsparcie ucznia z Zespołem Aspargera
 8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
 9. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami – wskazówki dla nauczyciela
 10. Trudne sytuacje w szkole ucznia z Zespołem Aspargera
 11. Analiza zachowań ucznia z Zespołem Aspargera
 12. Współpraca z rodzicami.
12. Mutyzm wybiórczy u dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać? Jak pracować z dzieckiem, u którego stwierdzono mutyzm wybiórczy?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym jest mutyzm?
 2. Rodzaje mutyzmu, etapy terapii mutyzmu, mutyzm a autyzm.
 3. Przyczyny występowania mutyzmu oraz typowe dla niego symptomy.
 4. Charakterystyka dziecka z mutyzmem
 5. Terapie wspomagające mutyzmu
 6. Różnicowanie mutyzmu
 7. Terapia logopedyczna u dzieci z mutyzmem
 8. Rola bajek terapeutycznych dla dzieci z mutyzmem.
 9. Praktyczne metody pracy podczas terapii dla dzieci z mutyzmem
 10. Wskazówki, które umożliwią nauczycielowi nawiązanie kontaktu z dzieckiem dotkniętym mutyzmem
13. Depresja wśród młodzieży – jak wykrywać? Jak wspierać rekonwalescencję?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Jak rozpoznać symptomy depresji u ucznia?
 2. Co może być przyczyną depresji?
 3. Jak działa mechanizm depresji?
 4. Co zrobić, kiedy podejrzewamy u dziecka depresje?
 5. Jak rozmawiać z dzieckiem u którego podejrzewamy depresję?
 6. Jak rozmawiać z rodzicem dziecka u którego podejrzewamy depresję?
 7. Jak wspierać dziecko, które ma obniżony nastrój/depresję?
 8. Ryzyko samobójcze.
 9. Jak wspierać rekonwalescencję ucznia w depresji?
 10. Rozmowa z uczniami na temat depresji wśród młodzieży.
14. Autoagresja wśród młodzieży i próby samobójcze. Jak wykrywać, jak reagować, jak pomagać?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Skala problemu autoagresji – samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 2. Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania ciała
 3. Samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze
 4. Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 5. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 6. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 7. Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 8. Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 9. Działania profilaktyczne szkoły
 10. Rozmowy z uczniami podczas lekcji wychowawczych o autoagresji
15. Praca z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Jak rozumieć i interpretować trudne zachowania uczniów?
 2. Jak pracować bardziej nad przyczyną niż nad objawem?
 3. Jak przejść od dyscyplinowania do wspierania i pracy relacją?
 4. Trudności w zachowaniu związane z etapem rozwojowym: możliwości i ograniczenia wynikające z wieku: czego w kontekście radzenia sobie z emocjami możesz oczekiwać od ośmiolatka i piętnastolatka.
 5. Wybuchy złości na lekcji: rozpoznawanie objawów sygnalizujących wybuch, metody zapobiegania – wczesna interwencja,  wsparcie dziecka w trakcie wybuchu złości, szukanie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb dziecka
 6. Wspieranie dziecka nadruchliwego podczas lekcji
 7. Narzędzia wspierające dzieci, które mają trudność z monitorowaniem narastającego napięcia i regulacją emocji – narzędzia do wykorzystania podczas lekcji
 8. ’Niech sobie to pani sama napisze!’ – opozycyjność, odmowa wykonania polecenia – wspieranie gotowości do współpracy szczególnie w relacji z uczniami osadzonymi w etykiecie 'zbuntowanych’ i 'opozycyjnych’
 9. ’Co za debilna lekcja’ – radzenie sobie z prowokacją słowną, agresją słowną, otwartym konfliktem z uczniem na tle reszty grupy – praca na konkretnych przykładach, sytuacjach – zachowania dorosłego, które stabilizują konflikt.
 10. Dobór strategii pracy z uczniem trudnym ze względu na jego miejsce w strukturze zespołu klasowego. Zespół klasowy jako struktura – diagnostyczny rzut oka.
 11. Rozmowa interwencyjna z uczniem (indywidualna) – etapy rozmowy, która wspiera kontakt i relacje mimo trudnego zachowania.
 12. Uwaga w dzienniczku – kiedy ma sens i jak przekształcić ją w informację zwrotną?
 13. Jak wspierać ucznia w wyjściu z etykiety?
 14. Pedagog szkolny w pracy z trudnym uczniem, również w obszarze wsparcia relacji nauczyciel – uczeń – dobre praktyki
 15. Praca z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców – jak rozmawiać z trudnymi rodzicami o trudnych zachowaniach ich dzieci?
16. Praca z uczniami z ADHD – czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. ADHD u dzieci i młodzieży – definicja, przyczyny i objawy
 2. Specyfika dziecka z ADHD według modelu biosystemowego
 3. Jak odróżnić dziecko niezdyscyplinowane od dziecka z zespołem ADHD?
 4. Praktyczne wskazówki i specyficzne metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i dzieckiem z ADHD
 5. Gry i ćwiczenia jako forma pracy z dzieckiem z ADHD
 6. Modyfikacja sposobu pracy i metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka z ADHD
 7. Poznanie metod i technik pracy ułatwiających uczniowi z ADHD w funkcjonowanie środowisku.
 8. Zachowania opozycyjno – buntownicze jako efekt braku wsparcia ucznia z ADHD
 9. Umiejętność poradzenia sobie ze specyficznymi zachowaniami dziecka nadpobudliwego i dziecka z ADHD
 10. Zasady skutecznej współpracy rodziców dziecka z ADHD ze szkołą
17. Pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w domu.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Charakterystyka przemocy wobec dzieci.
 2. Pojęcie „krzywdzenia dzieci” (przemocy wobec dzieci).
 3. Formy przemocy wobec dzieci i zachowania.
 4. Czynniki sprzyjające wystąpieniu przemocy wobec dziecka.
 5. Objawy spowodowane występowaniem przemocy.
 6. Zasady pomocy dziecku krzywdzonemu.
 7. Przemoc seksualna.
 8. Typy rodzin sprzyjających zaistnieniu kazirodztwa.
 9. Fazy wykorzystania seksualnego.
 10. Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie (film)
 11. Kontakt i rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
 12. Zasady obowiązujące podczas rozmowy z dzieckiem (film)
 13. Wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka
 14. Procedura niebieskiej karty
18. Włączanie pracowników niepedagogicznych i rodziców do realizacji programu wychowawczego szkoły.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia
 3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły
 4. Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole
 5. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z ryzykownymi i problemowymi zachowaniami młodzieży – praktyczne wskazówki
 6. Badanie klimatu społecznego – ankieta dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dla rodziców (analiza wyników, diagnoza)
 7. Ustalenie przez społeczność szkolną ważnych wartości
 8. Priorytety dla programu wychowawczego
 9. Cele ogólne (strategiczne) oraz cele szczegółowe (operacyjne)
 10. Formułowanie zadań. Ustalanie planu działań
19. Pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
 2. Algorytm postępowania z poszkodowanym
 3. Ocena bezpieczeństwa i organizacja miejsca zdarzenia
 4. Ocena przytomności (film)
 5. Udrożnienie dróg oddechowych
 6. Sprawdzenie oddechu
 7. Pozycja boczna ustalona (film)
 8. Sposoby wzywania pomocy
 9. Zbieranie wywiadu z poszkodowanym
 10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci, młodzieży i osób dorosłych (film)
 11. Urazy kończyn: skręcenia, zwichnięcia i złamania (film),
 12. Urazy kręgosłupa, głowy, klatki piersiowej, brzucha
 13. Uszkodzenia naczyń krwionośnych (zranienia, krwotoki, amputacje, krwawienie z nosa) (filmy)
 14. Zasłabnięcie – omdlenie
 15. Zadławienie, zakrztuszenie (film)
 16. Urazy termiczne (oparzenia (film), udar cieplny, odmrożenia, hipotermia)
 17. Porażenie prądem (film)
 18. Zatrucia (leki, tlenek węgla, grzyby, inne substancje) (film)
 19. Użądlenie przez owada, ukąszenie przez węża, ugryzienie przez zwierzę (film)
 20. Nagłe zachorowania (astma, atak paniki, cukrzyca, epilepsja (film), krwawienie z przewodu pokarmowego, ostre wymioty)
 21. Apteczka pierwszej pomocy
 22. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
20. Metodyka prowadzenia zdalnych lekcji.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. E-learning a webinar – nowe kompetencje
 2. Metody nauczania online
 3. Metody podające a nauka zdalna
 4. Metody problemowe
 5. Metody eksponujące
 6. Metody praktyczne
 7. Metody programowane
 8. W jaki sposób przygotować dobry materiał do nauki online?
 9. Zarządzanie czasem podczas zajęć online
 10. Nauczyć się uczyć online
 11. Burza mózgów w wydaniu elektronicznym – jak to zrobić?
 12. Pracuj z odwróconą klasą
 13. Wychowawca jako lider i promotor zdalnej nauki
 14. Indywidualizacja nauczania w edukacji na odległość
 15. Emocje na zajęciach online
 16. Nauka na odległość może być naprawdę efektywna
 17. Co na to prawo?
 18. Co na to RODO?
21. Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji. Wykorzystanie schematu gier w dydaktyce.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Podstawowe założenia grywalizacji w edukacji
 2. Dlaczego gamifikacja jest tak skuteczna w edukacji
 3. Podstawowe zasady grywalizacji w edukacji
 4. Rola nauczyciela i ucznia w zgrywalizowanym systemie
 5. Projektowanie zgrywalizowanej lekcji
 6. Elementy gry wykorzystywane w zgrywalizowanych zajęciach
 7. Przykład zgrywalizowanych zajęć o prostej strukturze gry
 8. Przykłady zgrywalizowanych zajęć o rozbudowanej strukturze gry
 9. Cyfrowe, edukacyjne bazy wiedzy.
 10. Wsparcie informatyczne grywalizacji – wykorzystywanie narzędzi internetowych do skonstruowania własnej gry
22. Poczucie własnej wartości – wzmacnianie samooceny uczniów.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Budowanie wartości i podnoszenie samooceny
 2. Czym jest samoocena?
 3. Co ma wpływ na poziom naszej samooceny?
 4. Typowe przejawy wysokiej i niskiej samooceny
 5. Empatia i emocje u dzieci i młodzieży
 6. Komunikuj i potwierdzaj uczucia
 7. Zabawy pomocne w kształtowaniu emocji
 8. Jak chronimy swoją samoocenę?
 9. Jak pomóc dziecku w rozwoju adekwatnej samooceny?
23. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym jest agresja?
 2. Czym jest zachowanie agresywne?
 3. Rodzaje i formy agresji.
 4. Jakie czynniki mają znaczenie, jeśli chodzi o skłonność do pojawienia się zachowania agresywnego?
 5. Mechanizmy pojawiania się agresji
 6. Obserwacja agresywnych zachowań innych ludzi.
 7. Jak rozpoznać potrzeby dziecka?
 8. Krótkofalowe, doraźne sposoby postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
 9. Profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci.
 10. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią
 11. Wewnętrzne działania placówki
24. Praca z uczniem, wobec którego inni uczniowie stosują przemoc.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Nietolerancja
 2. Problem nietolerancji w polskiej szkole
 3. Czym jest mowa nienawiści?
 4. Co to jest hejt?
 5. Czym jest agresja?
 6. Jakie są źródła agresywnego zachowania wśród uczniów?
 7. Czym jest bullying?
 8. Dlaczego trudno jest stworzyć szkołę bez przemocy?
 9. Jak reagować na akty agresji?
 10. Jak reagować na strony internetowe zawierające hejt?
 11. Jak reagować na hejt na facebook?
 12. Jak reagować na hejt na twitterze?
 13. Jak reagować na hejt z ust znajomych, rodziny, uczniów?
 14. Jak reagować na hejt w mediach?
 15. Jak reagować na hejt w przestrzeni publicznej?
 16. Jak zgłosić policji fakt popełnienia przestępstwa?
 17. Jak powstrzymać nietolerancję, mowę nienawiści i agresję w szkole?
 18. Kontrolujemy emocje – pomysły na lekcję
 19. Uczymy się empatii – pomysły na lekcje
 20. Potrafimy współpracować w grupie
 21. Umiemy rozwiązywać konflikty
 22. Wsparcie instytucji zewnętrznych: kampanie, projekty, akcje społeczne
25. Praca z uczniem mającym problemy z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Przyczyny trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 2. Rozpoznawanie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami
 4. Opinia psychologiczna – jak czytać?
 5. Rozwijanie funkcji wzrokowych
 6. Rozwijanie funkcji słuchowych
 7. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa w praktyce
 8. Funkcjonowanie i ocenianie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce
 9. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym, dysgraficznym, dysortograficznym i dyskalkulicznym?
 10. Jak wspierać emocjonalnie dziecko dyslektyczne, dysortograficzne, dysortograficzne i dyskalkuliczne?
 11. Nauka zastosowania i wykorzystania metod pracy z dzieckiem dyslektycznym, dysgraficznym, dysortograficznym i dyskalkulicznym
 12. Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz poszukiwanie materiałów do pracy z uczniem dyslektycznym, dysgraficznym, dysortograficznym i dyskalkulicznym
26. Prowadzenie mediacji pomiędzy uczniami.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Porozumienie bez przemocy w życiu szkoły (film)
 2. Mózg na dłoni
 3. 12 prac żyrafy (film)
 4. Słowa mury i słowa okna – czyli o dawaniu wsparcia, towarzyszeniu i okazywaniu zrozumienia
 5. Zwroty, które mogą budować mur
 6. Potrzeby oraz strategie ich osiągania – jak zachować komunikację w konflikcie (film)
 7. Uczucia ucznia. Potrzeby ucznia. Prośba skierowana do ucznia.
 8. Mini-mediacje – czyli jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie
 9. Założenia mini-mediacji
 10. Korzyści wynikające z wprowadzenia zasad mini-mediacji
 11. „Słyszę – Nazywam – Otwieram” czyli magia SNO (film)
 12. Jak praktykować mini-mediacje?
 13. Mini-mediacje z jednym uczniem
 14. Mini-mediacje pomiędzy uczniami
 15. Zagrożenia i tendencje w mediacjach pomiędzy uczniami
27. Elementy arteterapii z psem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym jest dogoterapia?
 2. Czym jest arteterapia?
 3. Wstęp do arteterapii i dogoterapii
 4. Założenia zajęć z udziałem psa
 5. Zalety zajęć z psem
 6. Pies, który zawsze pochwali
 7. Rola terapeuty
 8. Arteterapia i dogoterapia – cechy wspólne
 9. Korzyści płynące z połączenia arteterapii i dogoterapii
 10. Pojęcie twórczości plastycznej
 11. Rodzaje prac plastycznych w dogoterapii
 12. Metody pasywne
 13. Metody aktywne
 14. Metody kolektywne
 15. Propozycje zajęć uwzględniające twórczość plastyczną w dogoterapii
 16. Zabawka dla psa – szarpak (film)
 17. Ciasteczka-smaczki dla psa w kształcie kości
 18. Kanapki w kształcie kości
 19. Psie głowy z balonów
 20. Świąteczne dekoracje – psia choinka
 21. Mata węchowa
28. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym jest efektywna komunikacja?
 2. Jak nauczyć się jej zasad i jak wprowadzać je w życie?
 3. Retoryka i Erystyka w pracy nauczyciela
 4. Złe nawyki komunikacji: uogólnianie, obrażanie, uciekanie od problemów, pouczanie i decydowanie za innych, niesłuchanie rozmówcy, dopowiadanie tego czego nie powiedział, wypytywanie dla zaspokojenia ciekawości
 5. 7 zasad skutecznej komunikacji z uczniem: aktywne słuchanie, wiarygodność, odpowiedzialność za własny komunikat i kontrola procesu komunikacji, prostota – jasne i precyzyjne komunikaty, asertywność, konstruktywna informacja zwrotna, komunikacja pozawerbalna
 6. Zasady aktywnego słuchania w rozmowie nauczyciel uczeń: kontakt wzrokowy, pytania wspomagające, odzwierciedlanie
 7. Zasady budowy wizerunku wiarygodnego nauczyciela
 8. Odpowiedzialność za własny komunikat i kontrola procesu komunikacji: odzwierciedlanie, parafraza, skupienie na najważniejszym, prostota – jasne i precyzyjne komunikaty, precyzja mówienia
 9. Konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna w rozmowie z uczniem: UFO, FUKO, FUO + 2K, FUKOZ
 10. NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ personalnie, nie OCENIAJ ucznia jako osoby, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
 11. Przyjmowanie uwag krytycznych
 12. Asertywność nie jest mówieniem „nie”. Jest wzajemnym szacunkiem podczas rozmowy pomimo różnic zdania. Cechy asertywnego nauczyciela.
 13. Model Mehrabiana w komunikacji Nauczyciel – Uczeń
 14. Komunikacja niewerbalna tworzy kilka grup sygnałów, do których zalicza się: parajęzyk, kinezjetyka, samoprezentacja, dotyk, proksemika, chronemika, elementy otoczenia, postawa ciała nauczyciela a skuteczność komunikacji, gesty wzmacniające
 15. Podsumowanie: w jaki sposób mówić, aby zostać wysłuchanym?
 16. Podsumowanie: Jak słuchać, żeby zrozumieć?
29. Uzależnienia wśród uczniów. Jak je zauważać? Jak reagować? Jak pomagać?

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. lanty – substancje psychodeliczne o działaniu pobudzającym
 2. Depresanty – środki psychoaktywne o działaniu uspokajającym, relaksującym, usypiającym
 3. Środki halucynogenne
 4. Inhalanty
 5. Inne rodzaje narkotyków
 6. Czym są dopalacze?
 7. Rodzaje dopalaczy i ich działanie
 8. Status prawny narkotyków i dopalaczy
 9. Jak sprawdzić czy uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających?
 10. Procedura postępowania w przypadku znalezienia u ucznia narkotyków lub dopalaczy
 11. Pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku zatrucia narkotykami lub dopalaczami
 12. Przyczyny uzależnienia od narkotyków i dopalaczy
 13. Etapy uzależnienia od narkotyków i dopalaczy
 14. Rodzaje uzależnienia od narkotyków i dopalaczy
 15. Przydatne numery telefonów, adresy stron internetowych, filmy edukacyjne
30. E-uzależnienia wśród uczniów – jak zauważać? Jak reagować? Jak pomagać?

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym są e-uzależnienia?
 2. Internet w życiu nastolatków
 3. Problem e-uzależnień wśród uczniów
 4. Rodzaje e-uzależnień: portale społecznościowe, selfie, e-gry, e-zakupy, e-hazard
 5. Nowe zagrożenie – salony wirtualnej rzeczywistości
 6. Czynniki sprzyjające e-uzależnieniom
 7. Objawy e-uzależnień
 8. Skutki e-uzależnień
 9. Rola szkoły w profilaktyce e-uzależnień
 10. Inicjatywy ogólnoszkolne – szkolna debata inspirowana np. Kampanią społeczną „w którym świecie ty żyjesz?”
 11. Inicjatywy ogólnoszkolne – szkolny konkurs na mem dotyczący e-uzależnień
 12. Inicjatywy ogólnoszkolne – kabaret
 13. Inicjatywy ogólnoszkolne – szkolna akcja „sprawdzian bez telefonów”
 14. Inicjatywy ogólnoszkolne – dzień gier planszowych
 15. Inicjatywy ogólnoszkolne – dzień retro
 16. Inicjatywy ogólnoszkolne – zajęcia dodatkowe „koło miłośników gier planszowych”
 17. Tradycyjne metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych – przykłady dobrych praktyk
 18. Jak przygotować się do lekcji dotyczącej zagrożeń płynących z e-uzależnień?
 19. Rola rodziców w profilaktyce e-uzależnień
 20. Profilaktyka e-uzależnień – wsparcie instytucji zewnętrznych, przydatne numery telefonów i adresy stron internetowych
31. Rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów.

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Zwiększanie kreatywności w pracy z klasą
 2. Inne korzyści ze zwiększania kreatywności w pracy z klasą
 3. Założenia dla treningu kreatywności
 4. Zwiększania kreatywności w pracy z uczniem
 5. Nagradzanie twórczych zachowań
 6. Twórczy klimat
 7. Bezpieczna przestrzeń
 8. Dostęp do informacji
 9. Przełamać ciszę
 10. W grupie siła – ale i słabość!
 11. Dobry humor i język
 12. Zmiana kontekstu
 13. Zmiana roli nauczyciela
 14. Twórcze myślenie – czym jest?
 15. Ćwiczenie: kreatywne definicje kreatywności
 16. Składniki kreatywnego myślenia
 17. Płynność myślenia
 18. Myślenie dywergencyjne
 19. Wyobraźnia twórcza
 20. Metaforyczność
 21. Intuicja
 22. Przeszkody w twórczym myśleniu i działaniu
 23. Bariery osobiste w kreatywnym myśleniu
 24. Bariery grupowe w kreatywnym myśleniu
 25. Bariery systemowe w kreatywnym myśleniu
 26. Trening kreatywności w pracy z klasą
 27. Burza mózgów
 28. Przebieg burzy mózgów
 29. Sesja podstolików (Philips 66, „Buzz Session”)
 30. Książka pomysłów
 31. Techniki dyskusji moderowanych
 32. Metoda Diagramu Ishikawy
 33. Dyskusja okrągłego stołu
 34. Metody twórczego zmieniania myślenia
 35. Metoda Walta Disney’a
 36. Metoda Sześciu Kapeluszy de Bono
32. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Samodzielność ucznia
 2. A jak myślą inni…?
 3. Jakie kompetencje nauczyciela pomogą w rozwoju ucznia?
 4. Od kreatywności nauczyciela do kreatywnego myślenie ucznia
 5. Mordercy pomysłów
 6. Kreatywność uczniów – z przymrużeniem oka
 7. Co pomaga w kreatywnym myśleniu?
 8. No dobrze, ale właściwie skąd biorą się twórcze pomysły?
 9. Kreatywne i innowacyjne metody nauczania
 10. Czym jest metoda projektu?
 11. Metoda narracyjno – modelarska
 12. Jak rozwijać twórczy potencjał uczniów?
 13. Storytelling w edukacji
33. Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku – kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom? Uczniowie z nadwrażliwością emocjonalną.

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Emocje u dzieci i młodzieży
 2. Czym jest Inteligencja Emocjonalna?
 3. Strategie formułowania poleceń oraz ich bezpośredni wpływ na kształtowanie zachowań dzieci
 4. Rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie – jak to wygląda podczas wspólnych zabaw
 5. Dzielenie się, dołączanie do grupy oraz współpraca z koleżankami i kolegami w klasie
 6. Określanie przestrzeni osobistej – propozycje wspólnych zabaw
 7. Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem – może to wcale nie jest takie trudne?
 8. Czym jest wysoka wrażliwość? Jak ją rozpoznać u ucznia?
 9. Skala Osoby Wysoko Wrażliwej.
 10. Jak wspomagać i rozumieć ucznia z wysoką wrażliwością?
34. Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania wśród uczniów – jak reagować i pomagać?

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Charakterystyka wybranych zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, ortoreksja, otyłość, kompulsywne jedzenie).
 2. Konsekwencje zaburzeń odżywiania
 3. Identyfikacja sygnałów wskazujących na zaburzenia odżywiania
 4. Poznanie specyfiki funkcjonowania emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania
 5. Profilaktyka zaburzeń odżywiania w środowisku szkolnym
 6. Strategie zapobiegania zaburzeniom odżywiania dzieci i młodzieży
 7. Sposoby reagowania wobec uczniów z zaburzeniami odżywiania
 8. Rola nauczyciela / szkoły w pomocy uczniom z zaburzeniami odżywiania
35. Przemoc w sieci – przeciwdziałanie cyberprzemocy i budowanie odporności psychicznej ucznia

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Emocje u dzieci i młodzieży
 2. Czym jest Inteligencja Emocjonalna?
 3. Strategie formułowania poleceń oraz ich bezpośredni wpływ na kształtowanie zachowań dzieci
 4. Rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie – jak to wygląda podczas wspólnych zabaw
 5. Dzielenie się, dołączanie do grupy oraz współpraca z koleżankami i kolegami w klasie
 6. Określanie przestrzeni osobistej – propozycje wspólnych zabaw
 7. Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem – może to wcale nie jest takie trudne?
 8. Czym jest wysoka wrażliwość? Jak ją rozpoznać u ucznia?
 9. Skala Osoby Wysoko Wrażliwej.
 10. Jak wspomagać i rozumieć ucznia z wysoką wrażliwością?
36. Asertywny nauczyciel to dobry nauczyciel

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Pojęcie asertywności
 2. Test: czy jesteś asertywny/a
 3. Czy warto być asertywnym?
 4. Postawy psychologiczne
 5. Prawa człowieka jako źródło asertywności
 6. Ćwiczenia mamy prawo do…
 7. Typy zachowań: pasywny – uległy, agresywny, pasywno- agresywny, asertywny
 8. Porównanie stylów
 9. Scenariusze zachowań
 10. Dlaczego warto być asertywnym?
 11. Rola asertywności w pracy nauczyciela
 12. Informacje zwrotne
 13. Czy nauczycielom potrzebna jest asertywność?
 14. Zasady asertywnej współpracy nauczyciela z rodzicami.
 15. Trening asertywności
37. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik) w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera (ZA)

Cena:

 • 39 zł za osobę – 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Geneza autyzmu
 2. Cechy charakterystyczne Zespołu Aspergera
 3. Problemy w kontaktach z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 4. Raport IBE
 5. Co dają technologie informacyjno-komunikacyjne ?
 6. Kody QR
 7. Generator kodów QR on-line – instrukcja
 8. Learning Apps
 9. Gry edukacyjne w Learning Apps – instrukcja
 10. Aplikacja Kahoot
 11. Dlaczego wsparcie wizualne jest ważne?
 12. Aplikacja Jigsaw planet
 13. Urządzenia mobilne
 14. Praca dydaktyczno-wychowawcza rodzica
 15. Współpraca z rodzicami – komunikacja
 16. Jak działa kalendarz Google?
38. nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cena:

 • 79 zł za osobę – 2 dni x 3 godziny zegarowe

Program:

 1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne ucznia
 2. Uczniowie z niepełnosprawnością
 3. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony społecznym niedostosowaniem
 4. Uczeń z zaburzeniami zachowania lub emocji
 5. Uczeń szczególnie uzdolniony
 6. Uczeń mający specyficzne trudności w uczeniu się