edu-pasja
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia
 2. Sposoby wzywania pomocy
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych (ćwiczenia z użyciem fantoma)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
 5. Zaburzenia przytomności + pozycja boczna ustalona
 6. Zadławienia u dorosłych i u dzieci
 7. Uszkodzeń naczyń krwionośnych (zranienia, krwotoki, amputacje, krwawienie z nosa)
 8. Urazy (głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, kończyn)
 9. Urazy kończyn skręcenia, zwichnięcia i złamania
 10. Badanie urazowe i zbieranie wywiadu z poszkodowanym
 11. Urazów termiczne (oparzenia, udar cieplny, odmrożenia, hipotermia)
 12. Porażenie prądem
 13. Zatrucia (leki, tlenek węgla, grzyby, inne substancje)
 14. Nagłe zachorowania (astma, zawał serca, cukrzyca, epilepsja, udar mózgu, krwawienie z przewodu pokarmowego)
 15. Apteczka pierwszej pomocy
 16. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 17. Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce

Metody dydaktyczne szkolenia:

 1. ćwiczenia zespołowe z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym AED,
 2. ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów,
 3. ćwiczenia na przypadkach z wypracowaniem strategii działania,
 4. dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń.
pierwsza-pomoc-zdjecie-edu-pasja