Kurs języka migowego

Uczestnicy kursu posiądą wiedzę z zakresu:

 • Posługiwania się polskim językiem migowym (PJM), ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji gramatycznych.
 • Stosowania zasad savoir-vivru w kontaktach z niesłyszącymi.
 • Poznanie niepełnosprawności słuchowej, prawidłowości zachowań w nawiązywaniu kontaktu,
 • znajomość funkcjonowania sprzętów służących do pokonywania barier w komunikowaniu się,
 • znajomość zasad funkcjonowania osób niesłyszących w społeczeństwie,
 • znajomość podstawowych form aktywizacji osób niesłyszących – dorosłych i dzieci,
 • znajomość funkcjonowania grup osób niesłyszących, ich język, ich kultura w odróżnieniu od funkcjonowania osób słyszących, panel wykładowy z ćwiczeniami
 • znajomość podstawowych form komunikacji z osobami niesłyszącymi z uwzględnieniem zapisów Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się,
 • ograniczenia osób z dysfunkcją słuchu,
 • funkcjonowanie osób niesłyszących – różnice,
 • formy wsparcia osobom z dysfunkcją słuchu,
 • sposoby funkcjonowania osób niesłyszących w życiu społecznym,
 • sposoby radzenia sobie osób niesłyszących w życiu codziennym
 • sposoby pokonywania barier w komunikowaniu się –  obalanie stereotypów
 • podstawowe wiadomości z zakresu zaopatrzenia osób niesłyszących w sprzęt rehabilitacyjny –  metody ich zastosowania,
 • sposoby aktywizacji osób niesłyszących.
Język Migowy

Celem kursu jest:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Opanowanie ok. 450 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Tak uczymy języka migowego:

Cena kursu jest każdorazowo obliczana indywidualnie.

Realizujemy kursy języka migowego dofinansowane przez PFRON.

szkolenia-migowe-dofinansowane-przez-PEFRON-edu-pasja

Zapraszamy do składania zapytań na adres: biuro@edu-pasja.pl