edu-pasja
Szkolenia Komputerowe

Szkolenia Komputerowe

Podstawy obsługi komputera i Internetu

Program szkolenia:

1) Informacja
przeglądanie, szukanie, filtrowanie i zapisywanie informacji. Korzystanie z różnych wyszukiwarek – gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena zdobytych informacji. Pliki i foldery – tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, przywracanie z kosza. Przechowywanie, wyszukiwanie i zapisywanie informacji według własnego klucza, ścieżki dostępu, w celu łatwiejszego wyszukiwania i organizowania informacji i danych. Do czego służy mój komputer, pulpit, skrót. Różne formaty plików – zdjęcia, pliki dźwiękowe, filmowe, tekstowe (Word, PDF), itp.

2) Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji.
Umiejętność wyboru właściwych narzędzi komunikacji elektronicznej, poruszanie się między różnymi formatami komunikacji elektronicznej, dostosowywanie strategii komunikacji do potrzeb odbiorców. Dzielenie się informacjami i zasobami. Poczta elektroniczna, aktywność obywatelska online: wyszukiwanie informacji o szpitalach, aptekach, lekach, umawianie wizyty przez Internet, poszukiwanie zajęć dodatkowych, prasówka, repertuar kin, teatrów, itp. Przesyłanie i udostępnianie znalezionych informacji, zdjęć, linków, różnych plików poprzez e-mail, czat, fora dyskusyjne. Netykieta – świadomość i znajomość zasad zachowania się w sieci. Zarządzanie tożsamością cyfrową – bezpieczne korzystanie z Facebooka i innych portali społecznościowych.

3) Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie.
Obsługa aplikacji typu: Notatnik, Paint, kalkulator, kalendarz itp. Poznanie podstaw obsługi programu Word, Excel i Power Point. Zmienianie, przetwarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego i oryginalnego przekazu. Tworzenie tekstów, obliczeń, wykresów, prezentacji, pocztówek, itp., dzielenie się wiedzą i osiągnięciami z innymi np. na forach internetowych, poprzez e-mail, itp. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji. Korzystanie z programów w legalny sposób. Legalne oglądanie filmów i seriali w Internecie, legalne słuchanie muzyki, korzystanie z e-book’ów lub audio book’ów itp. Programowanie aplikacji i urządzeń: umiejętność samodzielnego dostosowywania niektórych ustawień, funkcji oraz wyglądu programów do swoich potrzeb i upodobań.

4) Bezpieczeństwo
Ochrona własnego komputera i urządzeń poprzez stosowanie firewall’a, programów antywirusowych i haseł, używanie tylko legalnego oprogramowania, mądre korzystanie z bezpłatnego oprogramowania. Ochrona danych osobowych – dbanie o własną i cudzą poufność w sieci. Ochrona przed oszustwami, zagrożeniami i przemocą w sieci. Ostrożność przy wprowadzaniu jakichkolwiek własnych danych osobowych w sieci. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ergonomia podczas pracy przy komputerze. Cyberprzemoc i uzależnienia od technologii. Ochrona środowiska – oszczędzanie energii poprzez stosowanie hibernacji, wygaszacza ekranu itp. Właściwa utylizacja zepsutych sprzętów. np. komputerów, drukarek, baterii od laptopów itp.

5) Rozwiązywanie problemów technicznych i programowych przez panel sterowania.
Korzystanie ze wsparcia technicznego na infoliniach, korzystanie z tzw. pomocy, Help Desk, gdy urządzenia lub aplikacje nie działają zgodnie z oczekiwaniami lub są nowe. Korzystanie ze wsparcia na forach internetowych, blogach. Samodzielny dobór urządzeń i / lub programów do wykonywania różnych zadań, np. drukarka, skaner, przenoszenie zdjęć z telefonu lub aparatu do komputera, itp. Umiejętność poszukiwania informacji o nowościach technologicznych w Internecie, udostępnianie innym odnalezionych informacji. Umiejętność ocenienia własnych kompetencji, które wymagają rozwinięcia oraz wspieranie innych osób w rozwoju.


Praktyczne korzystanie z Internetu

Program szkolenia:

1) Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji w Internecie
korzystanie z różnych wyszukiwarek. Ocena informacji odnalezionych w Internecie: prawdziwość, rzetelność, porównywanie zdobytych informacji. Przechowywanie plików tekstowych, zdjęć, muzycznych, wideo, itp. według własnej strategii. Dodawanie do Ulubionych najczęściej odwiedzanych linków. Wyszukiwanie informacji i treści wcześniej zapisanych, zarządzanie i organizacja zapisanych plików i treści.

2) Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
Poczta elektroniczna; umiejętność dobrania narzędzia komunikacji cyfrowej do sytuacji, odbiorcy komunikatów i treści. Dzielenie się informacjami i zasobami, przesyłanie zdobytych informacji w formie załączników oraz linków. Aktywność obywatelska online, umawianie wizyt u lekarza, bezpieczne zakupy, płacenie rachunków i kupno biletów przez Internet; sprawdzanie różnych spraw urzędowych. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, tworzenie treści, korzystanie z poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie załączników oraz linków; edycja istniejących już plików i przesyłanie dalej zmienionych treści. Netykieta – świadomość i znajomość zasad zachowania się w sieci, troszczenie się o siebie i innych w kwestii zagrożeń mogących wynikać z komunikacji w sieci. Zarządzanie tożsamością cyfrową – bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych – mądre tworzenie i kształtowanie własnej tożsamości wirtualnej (cyfrowej), zarządzanie własnymi danymi dostępnymi przez różne konta i aplikacje.

3) Tworzenie treści
Ogłoszenia, portale społecznościowe, itp. i umieszczanie informacji w Internecie. Integracja i przetwarzanie treści: korzystanie z forów internetowych i blogów, pisanie komentarzy. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji w udostępnianych lub wykorzystywanych informacjach odnalezionych w Internecie. Legalne oglądanie filmów i słuchanie muzyki, legalne korzystanie z e-book’ów lub audio book’ów itp. Programowanie aplikacji i urządzeń, umiejętność samodzielnego dostosowywania ustawień programów używanych do funkcjonowania w Internecie.

4) Narzędzia służące ochronie komputera
Programy antywirusowe i hasła, legalne oprogramowanie, mądre korzystanie z bezpłatnego oprogramowania. Ochrona danych osobowych, zakładanie i używanie haseł, dbanie o własną i cudzą poufność w sieci; ochrona przed oszustwami, zagrożeniami i przemocą w sieci. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych: ergonomia podczas pracy przy komputerze, cyberprzemoc, uzależnienia od technologii. Ochrona środowiska: oszczędzanie energii, hibernacja, wygaszacz ekranu, właściwa utylizacja zepsutych sprzętów.

5) Rozwiązywanie problemów technicznych
Korzystanie z tzw. Pomocy, Help Desk, itp., korzystanie ze wsparcia na forach internetowych, blogach. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów: umiejętność świadomego podejmowania decyzji o wyborze narzędzi, urządzeń, aplikacji, oprogramowania przy realizacji rutynowych oraz nowych zadań. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii: tworzenie prezentacji, pocztówek, albumów, itp., dzielenie się wiedzą i osiągnięciami z innymi np. na forach internetowych. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych: poszukiwanie informacji o nowościach technologicznych w Internecie, korzystanie z branżowych czasopism internetowych, udostępnianie innym odnalezionych informacji.