edu-pasja
Szkolenia Energetyczne

Szkolenia Energetyczne

Szkolenie na uprawnienia energetyczne, przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G1 (elektroenergetyczne),
G2 (cieplne), G3 (gazowe).

W związku z panującą pandemią oraz w większości firm wdrożoną pracą zdalną pracowników, zapraszam do wyboru szkoleń e-learningowych G1, G2, G3 oraz egzaminy on-line.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Koszt jednego szkolenia wynosi 199,00 zł za osobę.

Koszt egzaminu: 260,00 zł za jeden egzamin.

Być może czas, który pracownicy spędzają poza oddziałem firmy warto wykorzystać na stale odkładane w czasie obowiązkowe szkolenia?

Cele szkolenia

Przygotowanie do egzaminu przed komisją SEP lub SIMP, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Adresaci szkolenia

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych w obszarach : G1, G2, G3.

Korzyści

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu SEP lub SIMP, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne w obrębie eksploatacji (E) lub/oraz dozoru (D) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Przykładowy program szkolenia dla grupy G1:

  • Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki.
  • Gospodarka energetyczna
  • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci, warunki techniczne.
  • Ochrona przeciwporażeniowa.
  • Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
  • Dokumentacja techniczna, prace kontrolno-pomiarowe.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
  • Pierwsza pomoc w razie porażenia prądem elektrycznym. Działanie prądu na organizm człowieka.
  • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia dopasowujemy do wiedzy oraz zapotrzebowania uczestniczących w nim osób.

Uprawnienia:

Każde szkolenie kończy się egzaminem SEP lub SIMP, po pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik w terminie 14 dni otrzymuje świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

Współpracujemy z komisjami SEP i SIMP na terenie całej Polski. Istnieje możliwość skorzystania z naszej usługi niezależnie od miejsca zamieszkania.

Koszt szkolenia stacjonarnego:

250 zł brutto za osobę + 260 zł brutto za uprawnienie SEP lub SIMP*

Przy grupach powyżej 10 osób – przewidujemy duże rabaty. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 510-400-222
lub poprzez wysłanie maila na biuro@edu-pasja.pl