edu-pasja
Marketing w małej firmie

Marketing w małej firmie

1. WYBÓR I OPRACOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ – ANALIZA STRATEGICZNA

 1. 1.1. KONCEPCJE MARKETINGOWE – CZYM JEST ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
 2. 1.2. TAJNIKI ANALIZY SEGMENTACJI STRATEGICZNYCH KLIENTÓW
 3. ĆWICZENIE DOBÓR SEGMENTACJI RYNKU WZGLĘDEM WŁASNEJ (PLANOWANEJ) FIRMY
 4. 1.3. ANALIZA POTENCJAŁU FIRMY
 5. 1.4. ANALIZA MIKRO I MAKROOTOCZENIA – PODSTAWOWE METODY BADAWCZE
 6. 1.5. NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA PRODUKTU I CENY
 7. 1.6. PRAKTYCZNE UJĘCIE MATRYCY METODY CANVAS
 8. w ramach pracy warsztatowej:
  1. ✓ burza mózgów dot. formułowania podstawowych definicji zarządzania marketingowego
  2. ✓ praca grupowa: co to jest produkt; co to jest usługa; co to jest towar – metoda projekcyjna
  3. ✓ analiza segmentacji rynku – studium przypadku;
  4. ✓ dobór segmentacji rynku względem własnej (planowanej) firmy;
  5. ✓ analiza silnych i słabych stron firmy – studium przypadku;
  6. ✓ swot (z miernikiem liczbowym) – studium przypadku;
  7. ✓ analiza pest – studium przypadku;
  8. ✓ model levitta;
  9. ✓ przygotowanie modelu canvas – studium przypadku

2. E-MARKETING

 1. 2.1. NARZĘDZIA E-PROMOCJI
 2. 2.2. SZTUKA BUDOWANIA WIZERUNKU
 3. 2.3. PROMOCJA W SIECI WWW
 4. 2.4. OPTYMALNE FORMUŁOWANIE TREŚCI NA STRONIE WWW
 5. 2.5. POZYCJONOWANIE
 6. 2.6. KORZYSTANIE Z PORTALI INTERNETOWYCH I BRANŻOWYCH
 7. w ramach pracy warsztatowej:
  1. ✓ debata – „czy e-marketing różni się od tradycyjnego marketingu?”;
  2. ✓ praca grupowa – przygotowanie projektu strony www – komunikującej umiejętności każdego członka grupy;
  3. ✓ formułowanie treści na stronę www – zasada pck – studium przypadku
  4. ✓ praca grupowa – wybór odpowiednich fraz kluczowych (seo) względem klienta celu

3. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. 3.1. ZASADY AKTYWIZACJI Z KLIENTEM
 2. 3.2. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ POŚREDNIĄ (FACEBOOK, YOU TUBE, INSTAGRAM, IIP.)
 3. w ramach pracy warsztatowej:
  1. ✓ praca grupowa –
  2. ✓ plusy i minusy facebook; plusy i minusy youtube; plusy i minusy instagram;
  3. ✓ przygotować aktywizacyjne treści do mediów społecznościowych – studium przypadku

4. BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE MARKĄ

 1. 4.5. godziny praktyki 1,5 godziny teorii łącznie 6 godzin
 2. 4.1. WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ
 3. 4.2. SZTUKA BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY
 4. 4.3. IDENTYFIKACJA MARKI (W TYM ZGODNOŚCI Z POTRZEBAMI KLIENTÓW CELU)
 5. 4.4. PROCES BUDOWANIA „SKUTECZNEJ” MARKI
 6. w ramach pracy warsztatowej:
  1. ✓ praca grupowa: (co składa się na wizerunek firmy?; co składa się na tożsamość firmy?; co daje wizerunek firmy?)
  2. ✓ zbudowanie brand vision marki – studium przypadku
  3. ✓ przygotowanie planu kampanii promocyjnej – studium przypadku
marketing-strategia-zdjecie-edupasja
marketing-media-spolecznosciowe-zdjecie-edupasja
marketing-budowanie-i-zarzadzanie-marka-zdjecie-edupasja