edu-pasja
Negocjacje w biznesie

Negocjacje w biznesie

Moduł I: Negocjacje i ich etapy

 1. Definicja i istota negocjacji.
 2. Procedura negocjacji.
 3. Warunki skutecznych negocjacji.
 4. Definiowanie celów negocjacyjnych.
 5. Przygotowanie do negocjacji – BATNA.
 6. Tworzenie listy sprawdzającej przygotowanie do negocjacji.
 7. Aspekty techniczne negocjacji.

Moduł II: Strategie i style negocjacyjne

 1. Istota negocjacji twardych, miękkich oraz win-to-win.
 2. Strategia problemowa a strategia pozycyjna.
 3. Mechanizmy wpływu społecznego wg. Cialdiniego.
 4. Zasady negocjowania.
 5. Zalety rzeczowego stylu negocjacji.
 6. Etykieta biznesowa w negocjacjach.
 7. Znaczenie ubioru w negocjacjach.

Moduł III: Techniki negocjacyjne

 1. Prezentacja wybranych technik negocjacyjnych – korzyści i wady:
  • „Sztuka ustępowania”.
  • „Mierz wysoko”.
  • „Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję”.
  • Technika „dobry-zły facet”.
  • Technika sytuacji hipotetycznej „co by było, gdyby…”.
  • Technika ograniczonych kompetencji.
  • Technika związana z wykorzystaniem czasu.
  • Technika wskazania ewentualnych konsekwencji.
  • Technika wskazania przeciwnego przykładu.
 2. Pułapki stosowania technik negocjacyjnych.

Moduł IV: Budowanie siły negocjatora

 1. Komunikacja interpersonalna w negocjacjach.
 2. Znaczenie komunikacji pozawerbalnej w interpretacji zachowań partnera negocjacyjnego
 3. Rola zachowań asertywnych w budowaniu siły negocjatora.
 4. Przekonania wewnętrzne jako źródło siły / słabości w negocjacjach.
 5. Błędy i ograniczenia obniżające skuteczność negocjacji.
 6. Sztuka argumentowania i przekonywania.
 7. Budowanie siły poprzez aktywne słuchanie i docieranie do potrzeb partnerów negocjacyjnych.
 8. Radzenie sobie z manipulacją w negocjacjach.

Moduł V: Sytuacje trudne i konfliktowe w negocjacjach

 1. Złe nawyki, błędy i mity negocjacyjne.
 2. Rodzaje sytuacji trudnych, które mogą pojawić się podczas negocjacji.
 3. Przyczyny sytuacji trudnych które mogą pojawić się podczas negocjacji – mechanizmy tworzenia, uwarunkowania.
 4. Model koła konfliktu.
 5. Różnice kulturowe w negocjacjach.
 6. Techniki rozwiązania sytuacji problemowych.

Moduł VI: Symulacje negocjacji

 1. Przypomnienie podstaw teoretycznych.
 2. Budowanie scenariusza rozmowy negocjacyjnej – odtworzenie sytuacji negocjacyjnej.
 3. Podsumowanie symulacji z wnioskami.
negocjacje-zdjecie-edu-pasja
negocjacje-zdjecie-edu-pasja-2
negocjacje-zdjecie-edu-pasja-3