edu-pasja
Szkoła Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych

Szkoła Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych

W rocznej Szkole Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych nauczysz się fachu dziennikarskiego. Ta szkoła przeznaczona jest dla osób, które ukończyły studia dziennikarskie i czują niedosyt spowodowany brakiem pewności siebie przed radiowym mikrofonem lub kamerą telewizyjną. Jest również dla osób, które wcale nie planują kończyć studiów kierunkowych a jedynie chcą nabyć umiejętności swobodnego wypowiadania się, zadawania pytań, prowadzenia rozmów, dyskusji, prelekcji i publicznego występowania a przede wszystkim doskonałej autoprezentacji, emisji głosu oraz świadomości własnego ciała, głosu i wizerunku. Aż 90% szkoły stanowią ćwiczenia praktyczne przed mikrofonem i kamerą w formie scenek, odgrywania ról, gier, symulacji, pracy w grupach, dyskusji moderowanych, burz mózgów, treningów umiejętności, analizowania studium przypadków, pracy w zespołach zadaniowych z wykorzystaniem mechanizmu synergii, udzielania informacji zwrotnych, obserwacji, lodołamaczy, ćwiczeń energetyzujących, itp. natomiast pozostałe 10%  to mini wykłady wprowadzające uczestników  w tematykę zagadnień potrzebną do podejmowania dalszych działań. W trakcie warsztatu większość scenek i wystąpień przed mikrofonem będzie rejestrowana w celu późniejszego omówienia, zobrazowania mechanizmów i metod działania. Nagrania wykorzystywane będą wyłącznie w trakcie trwania warsztatów i nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim ale będą stanowiły podstawy do wskazania uczestnikom kierunku ich dalszego rozwoju i konieczności pracy nad sobą. 

Zapraszamy na stronę www: Szkoły Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych