edu-pasja
WITAM NA NASZEJ STRONIE.

WITAM NA MOJEJ STRONIE.

Podczas rocznej nauki w Szkole Negocjatorów nauczysz się prowadzić rozmowy biznesowe, osiągać suksecy poprzez nabytą pewność siebie oraz szybko i sprawnie rozgryziesz niecne plany Twojego rozmówcy poprzez znajomość gier międzyludzkich często stosowanych podczas negocjacji biznesowych. Szkoła negocjatorów jest oparta o warsztat prowadzony zgodnie z zasadami uczenia się osób dorosłych. 90% szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne w formie scenek – odgrywanie ról, gier, symulacji, pracy w grupach, dyskusji moderowanych, burz mózgów, treningów umiejętności, analizowania studium przypadków, pracy w zespołach zadaniowych z wykorzystaniem mechanizmu synergii, udzielania informacji zwrotnych, obserwacji, lodołamaczy, ćwiczeń energetyzujących, itp. natomiast pozostałe 10%  to mini wykłady wprowadzające uczestników  w tematykę zagadnień potrzebną do podejmowania dalszych działań. 

W trakcie warsztatu część scenek będzie rejestrowana w celu późniejszego omówienia, zobrazowania mechanizmów i metod działania. Nagrania wykorzystywane będą wyłącznie w trakcie trwania warsztatów i nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim ani nie będą stanowiły podstawy do oceny kompetencji uczestników.

Zapraszamy na stronę www: Szkoły Negocjatorów

NEGOCJATORZY