edu-pasja
Microsoft Office

Microsoft Office

Word od A do Z

 1. Formatowanie i edycja dokumentu
 2. Pisownia i gramatyka
 3. Tworzenie i modyfikacja stylów
 4. Tworzenie szablonów, formularzy, znaki wodne, obramowanie stron
 5. WordArt, równania, wzory chemiczne, symbole
 6. Podział tekstu na kolumny
 7. Tworzenie i modyfikacja tabel oraz wykresów
 8. Wstawianie i modyfikacja obiektów graficznych
 9. Wstawianie i modyfikacja podpisów oraz przypisów
 10. Wstawianie spisów ilustracji, bibliografia, odsyłacze
 11. Dostęp do danych, ochrona dokumentu poprzez założenie hasła
 12. Konspekt dokumentu i dokument główny
 13. Formatowanie obszernych dokumentów tekstowych
 14. Hiperłącza
 15. Praca grupowa (komentarze, tryb recenzji)
 16. Pola tekstowe (tworzenie i modyfikacja)
 17. Automatyzacja pracy, korespondencja seryjna
 18. Tworzenie skomplikowanych tabel i wykresów
 19. Tworzenie spisów treści
 20. Przygotowanie dokumentu do druku

word-od-a-do-z-szkolenia-edu-pasja-2
excel-od-a-do-z-szkolenia-edu-pasja

EXCEL OD A DO Z

 1. Zakres danych, adresowanie względne i bezwzględne
 2. Przyspieszenie pracy w programie Excel
 3. Sortowanie, filtrowanie, filtr zaawansowany
 4. Podział na okna, scalanie i dzielenie komórek, blokowanie wierszy i kolumn
 5. Praca z arkuszami, arkusze powiązane, konsolidacja danych
 6. Podstawowe funkcje (autosumowanie, średnia, maksimum, minimum)
 7. Warunkowe formatowanie komórek, tło
 8. Tworzenie skomplikowanych tabel i wykresów
 9. Zaawansowane tabele przestawne i wykresy przestawne
 10. Zaawansowane sumy częściowe
 11. Funkcje logiczne
 12. Funkcje warunkowe
 13. Funkcje matematyczne i statystyczne
 14. Funkcje wyszukujące
 15. Funkcje daty i godziny oraz tekstowe
 16. Funkcje wielokrotnie zagnieżdżone
 17. Kontrola poprawności danych
 18. Import danych z pliku tekstowego Word oraz import danych z arkusza
 19. Ochrona hasłem arkuszy kalkulacyjnych, ograniczenie uprawnień
 20. Wydruk arkuszy kalkulacyjnych, ustawienia wydruku

Power Point od A do Z

 1. Wygląd i menu Power Point’a
 2. Dodawanie slajdów, wzorzec prezentacji
 3. Ustawienia strony, orientacja slajdów
 4. Korzystanie z gotowych projektów i motywów. Style i grafika tła.
 5. Edycja i rozmiar czcionki, indeks górny i dolny
 6. Kolor, wyróżnienie i cieniowanie czcionki
 7. Punktory, numeracja, akapity
 8. Wyrównanie tekstu do prawej, do lewej, wyśrodkowanie i wyjustowanie
 9. Rysowanie, kształty – wypełnienie, kontury i efekty
 10. Znajdź i/lub zamień wyraz lub zwrot w slajdach
 11. Wstawianie obrazu, clipartu i zdjęć
 12. Wstawianie tabeli i wykresu
 13. Wstawianie pól tekstowych, hiperłączy
 14. SmartArt i WordArt
 15. Nagłówek, stopka, numery stron, data, godzina
 16. Wstawianie obiektów, filmów i dźwięków
 17. Animacja, animacja niestandardowa
 18. Przejścia i pokaz slajdów
 19. Ochrona prezentacji hasłem
 20. Drukowanie slajdów – pojedyncze, jako materiały informacyjne, konspekt, notatki

power-point-od-a-do-z-szkolenia-edu-pasja