edu-pasja
Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Dotacje unijne - edu-pasja

Rok 2020

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację Unijną z projektu „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy”, nr RPWP.08.03.01-30-0032/19-00. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Otrzymane wsparcie dotyczy 40 Uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu w ramach kształcenia zawodowego uczestników w stażach i praktykach zawodowych w zakresie lakiernictwa.

Tak uczy się młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych:

Rok 2019

Projekt z 2016 roku został zrealizowany i prawidłowo rozliczony, dlatego teraz, w 2019 roku ponownie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie podobnych szkoleń. Na razie czekamy na wyniki działań Komisji, pokładając nadzieję, na otrzymanie dofinansowania.

Rok 2016

Szanowni Państwo, 15 lutego 2016 roku pojawiliśmy się w pierwszej 10-ce listy rankingowej firm, które otrzymały dofinansowanie unijne na zrealizowanie szkoleń z „Podstaw Obsługi Komputera i Internetu” oraz „Praktycznego korzystania z Internetu”. Przedmiotem projektu była realizacja szkoleń z zakresu kompetencji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym dedykowanych dla ponad 500 os. z miasta Poznania.