Szanowni Państwo, 15 lutego 2016 roku pojawiliśmy się w pierwszej 10-ce listy rankingowej firm, któe otrzymały dofinansowanie unijne na zrealizowanie szkoleń z "Podstaw Obsługi Komputera i Internetu" oraz "Praktycznego korzystania z Internetu". Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń z zakresu kompetencji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym dedykowanych dla 500 os.  z miasta Poznania.

Osoby w wieku aktywności zawodowej objęte wsparciem będą 

1) posiadały wykształcenie co najwyżej średnie, nie były objęte wsparciem w ramach Life Long Learning POKL, 

2) minimum 50% osób będą stanowili uczestnicy powyżej 50 roku życia.

Projekt skierowany do osób, które z własnej inicjatywy chcą nabyć kwalifikacje w ramach szkoleń w zakresie TIK.
Projekt przeprowadzony w terminie od 01.03.2016 do 28.02.2018 r. a w trakcie jego realizacji zapewnione zostanie uczestnikom: uzyskanie certyfikatu przez co najmniej 80% osób, materiały szkoleniowe, podręczniki, sale szkoleniowe oraz wykwalifikowana kadra trenerska. Przewidywalna ilość grup szkoleniowych: 60, godzin szkoleniowych - 1440. Liczba miejsc dostepnych do udziału w projekcie - 600, wnioskodawca zakłada, że co najmniej 100 osób weżmie udział w szkoleniach zarówno z poziomu podstawowego jak i średniozaawansowanego.

Zapisy pod numerem telefonu: 510-400-222

Harmonogram obecnych grup:

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 55 im. J. Gagarina w Poznaniu
Adres: ul. Szpaków 1, 61-065 Poznań

Grupa 1 Grupa 2
poniedziałki i środy wtorki i czwartki
16:00-19:00 16:00-19:00
25.04, 27.04, 4.05, 9.05, 11.05, 16.05, 18.05, 23.05.2016 26.04, 28.04, 5.05, 10.05, 12.05, 17.05, 19.05, 24.05.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego 
Adres: os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

Grupa 3
wtorki i czwartki
16:30-19:30
17.05, 19.05, 24.05, 31.05, 02.06, 07.06, 09.06, 14.06.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 4
wtorki i czwartki
16:00-19:00
17.05, 19.05, 24.05, 31.05, 02.06, 07.06, 09.06, 14.06.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 55 im. J. Gagarina w Poznaniu
Adres: ul. Szpaków 1, 61-065 Poznań

Grupa 5
wtorki i czwartki
16:00-19:00
30.05, 01.06, 06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 20.06, 22.06.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu
Adres: Osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 6
wtorki i czwartki
16:00-19:00
07.06, 09.06, 14.06, 16.06, 21.06, 23.06, 28.06, 30.06.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 7 Grupa 8
poniedziałki i środy wtorki i czwartki
16:30-19:30 16:30-19:30
05.09, 07.09, 12.09, 14.09, 19.09, 21.09 26.09, 28.09.2016 06.09, 08.09, 13.09, 15.09, 20.09, 22.09, 27.09, 29.09.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego 
Adres: os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

Grupa 9
poniedziałki i środy
16:30-19:30
5.09, 07.09, 12.09, 14.09, 19.09, 21.09 26.09, 28.09.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego 
Adres: os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

Grupa 10
wtorki i czwartki
16:30-19:30
20.09, 22.09, 27.09, 29.09, 04.10, 06.10, 11.10, 13.10.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 11
wtorki i czwartki
16:30-19:30
04.10, 06.10, 11.10, 13.10, 18.10, 20.10, 25.10, 27.10.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 12
poniedziałki i wtorki
16:30-19:30
12.10, 17.10, 19.10, 24.10, 26.10, 31.10, 02.11, 07.11.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 13
poniedziałki i środy
16:30-19:30
07.11, 09.11, 14.11, 16.11, 21.11, 23.11, 28.11, 30.11.2016

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu  

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 14
poniedziałki i wtorki
16:30-19:30
05.12, 07.12, 08.12, 12.12, 14.12, 15.12, 19.12, 21.12.2016

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
Adres: os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań

Grupa 15 Grupa 16
poniedziałki i środy wtorki i czwartki
16:30-19:30 16:30-19:30
12.12.2016, 14.12.2016, 19.12.2016 oraz 2.01.2017, 4.01.2017, 9.01.2017, 11.01.2017, 16.01.2017 13.12, 15.12, 20.12.2016 oraz 03.01, 05.01, 10.01, 12.01, 17.01.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 17
poniedziałki i środy
16:30-19:30
02.01, 04.01, 09.01, 11.01, 16.01, 18.01, 23.01, 25.01.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 18
wtorki i czwartki
16:30-19:30
17.01, 19.01, 24.01, 26.01, 31.01, 02.02, 07.02, 09.02.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
Adres: os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań

Grupa 19
poniedziałki, wtorki i czwartki
16:30-19:30
19.01, 24.01, 26.01, 30.01, 31.01, 14.02.2017 w godzinach 16:30-19:30 oraz 06.02 i 07.02.2017 w godzinach 11:30-14:30

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 20
poniedziałki i środy
16:30-19:30
23.01, 25.01, 30.01, 01.02, 06.02, 08.02, 13.02, 15.02.2017

 Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 21
poniedziałki i środy
01.02, 6.02 i 8.02.2017 w godzinach: 11:00-14:00
13.02, 15.02, 20.02, 22.02, 27.02.2017 w godzinach: 16:30-19:30

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
Adres: os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań 

Grupa 22 Grupa 23
poniedziałki i środy wtorki i czwartki
16:30-19:30 16:30-19:30
13.02, 15.02, 20.02, 22.02, 27.02, 01.03, 06.03, 08.03.2017 16.02, 21.02, 23.02, 28.02, 02.03, 07.03, 09.03, 16.03.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 24 Grupa 25
poniedziałki i środy wtorki i czwartki
16:30-19:30 16:30-19:30
22.02, 27.02, 01.03, 06.03, 08.03, 13.03, 15.03, 21.03.2017 21.02, 23.02, 28.02, 02.03, 07.03, 09.03, 14.03, 16.03.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 26
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
16:30-19:30
28.02, 01.03, 06.03, 08.03, 13.03, 15.03, 20.03, 23.03.2017

 Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 27
poniedziałki, środy i piątki
16:30-19:30
27.03, 29.03, 31.03, 03.04, 05.04, 07.04, 10.04, 12.04.2017

Kurs: Praktyczne korzystanie z Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
Adres: os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań 

Grupa 28 Grupa 29
środy i piątki wtorki i czwartki
16:30-19:30 16:30-19:30
22.03, 24.03, 29.03, 31.03, 05.04, 07.04, 12.04, 19.04.2017 23.03, 28.03, 30.03, 04.04, 06.04, 11.04, 18.04, 20.04.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 30
wtorki i czwartki
16:30-19:30
28.03, 30.03, 04.04, 06.04, 11.04, 18.04, 20.04, 25.04.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 31
poniedziałki, środy i czwartek
16:30-19:30
03.04, 05.04, 10.04, 12.04, 19.04, 24.04, 26.04, 27.04.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 32
poniedziałki i środy
16:30-19:30
08.05, 10.05, 15.05, 17.05, 22.05, 24.05, 29.05, 31.05.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 33
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki
16:30-19:30
01.06, 05.06, 07.06, 09.06, 12.06, 14.06, 19.06, 20.06.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 34
poniedziałki, wtorki, czwartki
16:30-19:30
08.06, 13.06, 19.06, 20.06, 22.06, 26.06, 27.06, 29.06.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 35
poniedziałki,środy, czwartki
16:30-19:30
14.09, 20.09, 21.09, 25.09, 27.09., 02.10, 04.10, 09.10.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 36
wtorki, czwartki
16:30-19:30
21.09, 26.09, 28.09, 03.10, 05.10, 10.10, 12.10, 17.10.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: osiedle Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań

Grupa 37
wtorki, czwartki
17:00-20:00
21.09, 26.09, 28.09, 03.10, 05.10, 10.10, 12.10, 17.10.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 38
wtorki, czwartki
16:30-19:30
19.10, 24.10, 26.10, 07.11, 09.11, 14.11, 16.11, 21.11.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 39
wtorki i czwartki
16:30-19:30
20.10, 24.10, 26.10, 31.10, 02.11, 03.11 07.11, 09.11.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 40
poniedziałki i środy
16:30-19:30
06.11, 08.11, 13.11, 15.11, 20.11, 22.11, 27.11, 29.11.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 41
poniedziałki i środy
16:30-19:30
06.11, 08.11, 13.11, 15.11, 20.11, 22.11, 27.11, 29.11.2017

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 42
poniedziałki i środy
16:30-19:30
06.11, 08.11, 13.11, 15.11, 20.11, 22.11, 27.11, 29.11.2017

 Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Adres: osiedle Czecha 59, 60-101 Poznań

Grupa 43
wtorki i czwartki
16:30-19:30
21.11, 23.11, 28.11, 30.11, 05.12, 07.12, 12.12, 14.12.2017

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 44
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
16:30-19:30
30.11, 04.12, 05.12, 07.12, 12.12, 14.12, 18.12, 20.12.2017

 Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 45
wtorki i czwartki
16:30-19:30
04.12, 06.12, 11.12, 13.12, 18.12, 20.12.2017, 08.01 i 10.01.2018

 Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 46
wtorki i czwartki
16:30-19:30
12.12,14.12,19.12,21.12.2017 oraz 04.01,09.01,11.01,16.01.2018

 Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 47
poniedziałki, środy i czwartki
16:30-19:30
11.01, 15.01, 18.01, 22.01, 25.01, 29.01, 31.01, 01.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 48
poniedziałki i środy
16:30-19:30
22.01, 24.01, 29.01, 31.01, 05.02, 07.02, 12.02, 14.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 49
poniedziałki i środy
16:30-19:30
22.01, 24.01, 29.01, 31.01, 05.02, 07.02, 12.02, 14.02.2018

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 50
wtorki i czwartki
16:30-19:30
23.01, 25.01, 30.01, 01.02, 06.02, 08.02, 13.02, 15.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 51
poniedziałki, wtorki, środy i piątki
16:30-19:30
23.01, 24.01, 26.01, 30.01, 02.02, 09.02, 26.02, 28.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 52
poniedziałki, wtorki i czwartki
16:30-19:30
06, 08, 19, 20, 21, 22, 26, 28.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 53
poniedziałki, wtorki i czwartki
13:30-16:30
06, 08, 19, 20, 21, 22, 26, 28.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć:Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 54
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
09:00-12:00
12,13,14,15,19,20,21,22.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć:Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Adres: ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań

Grupa 55
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
12:00-15:00
12,13,14,15,19,20,21,22.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Adres: os. Władysława Łokietka 104, 60-101 Poznań

Grupa 56
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
10:00-13:00
14,15,16,19,20,21,22,23.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 91

Adres: ul. Promyk 4, 60-101 Poznań

Grupa 57
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
16:30-19:30
16,19,20,21,22,26,27,28.02.2018

Kurs: Praktyczna Obsługa Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 51 im. B. Szwarca

Adres: osiedle Lecha 37, 61-294 Poznań

Grupa 58
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
16:30-19:30
19,20,21,22,23,26,27,28.02.2018

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Klub Osiedlowy Krąg

Adres: ul. R. Dmowskiego 37, 60-211 Poznań

Grupa 59
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
16:30-19:30
19,20,21,22,23,26,27,28.02.2018 

Kurs: Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Miejsce prowadzenia zajęć: Klub Osiedlowy Krąg

Adres: ul. R. Dmowskiego 37, 60-211 Poznań

Grupa 60
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
10:30-13:30
19,20,21,22,23,26,27,28.02.2018
 
SCROLL TO TOP